Czynności notarialne

Wszelkie informacje niezbędne do dokonania czynności notarialnych udzielane są przez notariusza nieodpłatnie. W celu umówienia się na rozmowę prosimy o kontakt z Kancelarią: mailowo, telefonicznie bądź osobiście.

Notariusz Anna Osman - Sorek dokonuje czynności notarialnych, w zakresie kompetencji notariuszy zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie:

 • 1. sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:
  • - umowy sprzedaży,
  • - umowy darowizny,
  • - umowy zamiany,
  • - umowy deweloperskie
  • - umowy przedwstępne,
  • - umowy warunkowe,
  • - umowy przeniesienia własności,
  • - umowy działu spadku,
  • - umowy zniesienia współwłasności,
  • - umowy podziału majątku wspólnego,
  • - umowy majątkowe małżeńskie,
  • - oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • - oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • - oświadczenia o ustanowieniu służebności,
  • - oświadczenia o objęciu udziałów i przystąpieniu do spółki,
  • - umowy spółek,
  • - testamenty,
  • - pełnomocnictwa,
 • 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • 3. sporządza poświadczenia:
  • - własnoręczności podpisu
  • - zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • - daty okazania dokumentu,
  • - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • 4. spisuje protokoły, w tym w szczególności:
  • - protokoły dziedziczenia,
  • - protokoły ze Zgromadzenia Wspólników Spółki,
  • - protokoły z Walnego Zgromadzenia Spółki,
  • - protokoły z Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
  • - protokoły niedojścia czynności do skutku,
 • 5. sporządza protesty weksli i czeków,
 • 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • 8. sporządza, na żądanie strony, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 • Kontaktując się z Kancelarią uzyskacie Państwo szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, kosztów notarialnych, opłat sądowych i należnych podatków oraz ustalicie Państwo dogodny dla siebie termin dokonania czynności.