Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Osman-Sorek

Szanowni Państwo, Kancelaria Notarialna znajduje się w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 55 lok. LB 4 w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku, wyposażonym w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wszyscy Klienci mogą skorzystać z nieodpłatnych miejsc parkingowych usytuowanych przed budynkiem.

Udzielamy informacji również w języku angielskim.

Zapraszamy serdecznie,
notariusz Anna Osman - Sorek i pracownicy


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.